Sceny bibilijne

Sceny bibilijne - ikony w technice tempery jajecznej

301.301. Zwiastowanie - dyptyk302.302. Archanioł Gabriel - fragmaet dyptyku303.303. Matka Boska - fragment dyptyku304.304. Zwiastowanie306.306. Święta Rodzina307.307. Święta Rodzina308.308. Boże Narodzenie309.309. Trójca Święta310.310. Trójca Święta według Uszakowa311.311. Trójca Święta312.312. Zesłanie Ducha Świętego313.313. Ukrzyżowanie314.314. Ukrzyżowanie315.315. Ukrzyżowanie316.316. Boże Narodzenie317.317. Zwiastowanie318.318. Zwiastowanie według Simone Martini319.319. Zwiastowanie320.320. Trójca Święta321.321. Trójca według Uszakowa322.322. Trójca Święta według Rublowa323.323. Bóg Ojciec według zaleceń M. Eugenii E. Ravasio324.324. Święta Rodzina325.325. Święta Rodzina326a.326a. Tryptyk Trójca Święta326b.326b. Tryptyk Trójca Święta