Matka Boska i Jezus Chrystus

Matka Boska i Jezus Chrystus  - ikony w technice tempery jajecznej

101.101. Matka Boska Nieustającej Pomocy102.102. Matka Boska Nieustającej Pomocy103.103. Matka Boska Kazańska104.104. Matka Boska Kazańska105.105. Matka Boska Kazańska106.106. Chrystus Pantokrator107.107. Chrystus Pantokrator108.108. Matka Boska Włodzimierska109.109. Matka Boska Włodzimierska110.110. Matka Boska Włodzimierska111.111. Mandylion według Uszakowa112.112. Matka Boska Częstochowska113.113. Oblicze Matki Boskiej Częstochowskiej114.114. Matka Boska Smoleńska115.115. Matka Boska Hodogitria - wskazująca drogę116.116. Matka Boska Iwerska117.117. Mandylion118.118. Matka Boska Włodzimierska119.119. Matka Boska Włodzimierska120.120. Matka Boska Włodzimierska121.121. Matka Boska Ostrobramska122.122. Matka Boska Ostrobramska123.123. Matka Boska Znamienije124.124. Matka Boska Jerozolimska126.126. Matka Boska Nieustającej Pomocy - ikona znajduje się w kościele św. Barbary w Częstochowie127.127. Matka Boska Nieustającej Pomocy - ikona znajduje się w kościele św. Mikołaja w Wolborzu128.128. Mandylion129a.129a. Tryptyk Deesis129b.129b. Tryptyk Deesis130.130. Matka Boska Tychwińska